close
دانلود آهنگ جدید
پروژه انرژی هیدروالکتریک در تولید برق
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

پروژه انرژی هیدروالکتریک در تولید برق

203 دانلود پروژه انرژی هیدروالکتریک

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه انرژی هیدروالکتریک"

 

انرژی هیدرو الکتریکی که در حال حاضر به طور طبیعی تولید می شود در خیلی از کشورها احتمالاً آینده نزدیکی برای ساعات پیک کافی نخواهد بود. بنابراین در حال حاضر به نصب مراکزی که با پمپاژ آب را به ارتفاع بالاتری رسانیده و در ساعات پیک از سقوط آن برای تولید نیرو استفاده شود اقدام شده است و بدین ترتیب در ساعاتی که کم مصرف است ایستگاههای پمپاژ با استفاده از نیروی برق، آب را به مخازنی در ارتفاع بالاتر می برند تا در ساعاتی از روز که نیاز به مصرف بیشتر است از آن بهره برداری و برق تولید کنند.