close
دانلود آهنگ جدید
دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

253 دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون"

دسته بندی

مهندسی برق
فرمت فایل PDF - Word
حجم فایل 1 MB
تعداد صفحات فایل 65

 همرا با فایل Word است

 

 

حالت گذرا در سیستم های قدرت یکی از المانهای مورد توجه است با بررسی پدیده گذرا در ژنراتور در ترانس های قدرت و دیگر وسایل و تجهیزات می توانیم نحوه حفاظت از آنها و نحوه عایق بندی وتجهیزات عایقی مربوطه را طراحی کنیم. از این نظر بررسی ژنراتور در شبکه قدرت که ازجایگاهی ویژه برخوردار است و مسوول تولید توان اکتیو در اکتیودر سیستم می باشد. به همین جهت در حالت گذرا هنگامی که ژنراتور سنکرون به شبکه بی نهایت وصل می شود و قطع و وصل کلیدهای مربوطه و همچنین انواع خطاها واتصال کوتاههایی که در سیستم قدرت بوقوع می پیوندد و اثراتی در روی ژنراتور سنکرون دارد واین اثرات حالت گذرایی در سیستم بوجود می آورد که اگر از بین نرود موجب وارد آمدن خساراتی به عایقها وتجهیزات دیگر در سیستم ما می گردد.

برای رفع این پدیده برای ژنراتور سنکرون که درحالت گذرا دچار مشکلاتی می شود و ممکن است بعد از طی مدت زمانی عایق وحتی سیم پیچهای استاتور آن دچار خرابی گردد و کل شبکه ما دچار قطع برق شود برای محافظت از آن از خازنهایی به نام Surge Capsitor یا خازن برقگیر استفاده میکنند که درحالتهای اتصال کوتاه و قطع و وصل کلید در شبکه این خازنها بتوانند اضافه ولتاژ گذرایی را که به سمت ژنراتور می آید خنثی کنند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : حالتهای گذرا در سیستم های قدرت

۱-۱-انواع پدیده گذرا در سیستم های قدرت

۱-۱-۱-( اضافه ولتاژهای موقت : Tran Siant

۱-۱-۲-اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی (Fast Transiant)

۱-۱-۳-اضافه ولتاژ های صاعقه (Fast Transiant)

۱-۱-۴-اضافه ولتاژهای مربوط به پست (Very Fast Transiant GIS)

۱-۲- دسته بندی حالتهای گذرا

۱-۲-۱-حالتهای گذرا فوق سریع – ( پدیده موج)

۱-۲-۲-حالتهای گذرای نیمه سریع «‌پدیده اتصال کوتاه »

۱-۲-۳-حالتهای گذرای کند ( پایداری در شرایط گذرا)

۱-۳- آشنایی با پدیده تخلیه جوی

۱-۳-۱-خصوصیات تخلیه جوی الکتریکی و طریق شکل گیری آن

۱-۳-۲- نوع موج تخلیه جوی

۱-۳-۳- شکل جریانهای موجی وتخلیه جوی

۱-۳-۴- مشخصات جریان تخلیه جوی

۱-۳-۵- خطاهای ناشی از بروز تخلیه جوی در سیستم های قدرت

۱-۳-۶- ولتاژ ضربه استاندارد برای تخلیه جوی ( صاعقه)

۱-۴-اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل در سیستم های قدرت

۱-۴-۱-حالتهای گذرا ناشی از کلید زنی

۱-۴-۲- شکل کلی ولتاژهای ضربه کلید زنی استاندارد

۱-۴-۳- مشخصه‌های ولتاژ آزمایش موج کلید زنی

۱-۵- هماهنگی عایقی

فصل دوم : بررسی حالات گذرا ژنراتور سنکرون

۲-۱-اتصال کوتاه در پایانه ژنراتور سنکرون بی بار

۲-۱-۱- بررسی اتصال کوتاه

۲-۱-۲-مؤلفه DC

۲-۲- اتصال کوتاه در ماشین سنکرون باردار

۲-۳-اتصال کوتاه نامتقارن در ژنراتور سنکرون

۲-۳-۱- اتصال کوتاه یکفاز به زمین در ژنراتور بی‌بار (Single – line – to-Ground Fault)

۲-۳-۲-اتصال کوتاه دو فاز به یکدیگر در ژنراتور بی بار (Line-to-Line Fault)

۲-۴- اندازه گیری ظرفیت خازن برقگیر

فصل سوم : «خازنهای برقگیر» برگرفته از کتاب حالتهای گذرا در سیستم‌های قدرت

فصل چهارم : نقش خازن های قدرت در تنظیم بهینه رله های حفاظتی اتصال زمین استاتور

مراجع