close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

110 دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت"

دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

تعداد صفحات : ۱۲۸

فرمت : PDF - Word

بالا رفتن هزینه تولید و سوخت در نیروگاهها طراحان سیستم های الکتریکی را وادار می سازند که شبکه ای الکتریکی با کمترین تلفات را بوجود آورند سیستم های توزیع نیز عنوان بخش بسیار مهمی که ارتباط با مصرف کننده را برقرار می سازد نیز در این محدوده قرار دارند به عبارت بهتر کاهش تلفات در سیستم های توزیع به عنوان یک اصل مهم میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

 

دانلود پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: بررسی استفاده از خازن و کنترل cos

فصل دوم: کاربرد خازنهای موازی

۲-۱-کاربرد خازنهای موازی

۲-۲ مبانی ومعیار های انتخاب

۲-۳- انتخاب محل در سیستم

۲-۴- انتخاب ظرفیت هر واحد

۲-۵-انتخاب ظرفیت بانک های خازنی

۲-۶- انتخاب تعداد ونوع فیدرها

فصل سوم: خازن گذاری بهینه در شبکه های فشار ضعیف

۳-۱- خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف

۳-۲- خازن گذاری در شبکه فشار ضعیف

۳-۴- محاسبات اقتصادی

۳-۵- نتایج مثال عملی

۳-۶- نتیجه گیری

فصل چهارم: خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف با توجه به توزیع تجمعی مشترکین

۴-۱- خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف با توجه به توزیع تجمعی مشترکین

۴-۲- نقش جبران سازی توان راکتیو در بهره برداری مناسب از شبکه های فشار ضعیف

۴-۳-خازن سازی در شبکه های فشار ضعیف بر مبنای توزیع تجمعی مشترکن

فصل پنجم: جابجابی خازن در شبکه های فشار ضعیف با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۵-۱- جابجایی خازن در شبکه های فشار ضعیف با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۵-۲- تعریف مسئله بهینه سازی

۵-۳- تابع هدف

۵-۴- هزینه سرمایه گذاری جهت خرید ، نصب و نگهداری

۵-۵ -الگوریتم حل مسئله

۵-۶- الگوریتم ژنتیک در جایابی خازن

۵-۷- شبیه سازی فیدر توزیع فشار ضعیف با جبرانسازی بهینه توان راکتیو به کمک خازن

۵-۸- مطالعات شبیه سازی فیدر های نمونه

۵-۹- نتیجه گیری

فصل ششم: جایابی و تعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه های توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات توان اهمی شبکه

۶-۱- جایابی و تعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه های توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات توان اهمی شبکه

۶-۲-تابع ارزیابی

۶-۳-عملگرهای ژنتیک

۶-۴-تغییر ناگهانی

۶-۵-مولفه های ژنتیک

۶-۶ -روش حل مسئله خازن گذاری

۶-۷- تابع هدف

۶-۸- الگوریتم حل مسئله خازن گذاری

۶-۹- نتایج کاربرد روش خازن گذاری در شبکه توزیع شعاعی

۶-۱۰- مشخصات الگوریتم ژنتیک

۶-۱۱-نتیجه گیری

فصل هفتم: یک روش ابتکاری جهت تعیین مکان و اندازه بهینه خازن های ثابت در شبکه های توزیع شعاعی

۷-۱- یک روش ابتکاری جهت تعیین مکان و اندازه بهینه خازن های ثابت در شبکه های توزیع شعاعی

۷-۲-فرمولاسیون مسئله

۷-۳- الگوریتم بهینه سازی

۷-۴- شبیه سازی و نتایج آن

فصل هشتم: خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط

۸-۱- خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط

۸-۲- خازن گذاری در شبکه فشار متوسط

۸-۳- اطلاعات ورودی برای محاسبات خازن گذاری فشار متوسط

۸-۴-نحوه انجام کار خازن گذاری

۸-۵- نحوه انتخاب خازن سوئیچ شونده

۸-۶- خازن گذاری در شبکه فشار ضعیف

۸-۷- محاسبات توجیهی خازن گذاری فشار ضعیف

۸-۸ -نتیجه محاسبات فشار ضعیف

۸-۹- تعیین مکان نصب خازن در فشار ضعیف

فصل نهم: منافع اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع

۹-۱-منافع اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع

۹-۲- مزایای ناشی از آزاد شدن ظرفیت تولید

۹-۳-مزایای ناشی از آزاد شدن ظرفیت خطوط انتقال

۹-۴- مزایای ناشی از آزاد شدن ظرفیت پست های توزیع

۹-۵- مزایای ناشی از کاهش تلفات انرژی

۹-۶- مزایای ناشی از افت ولتاژ

۹-۷-مزایای ناشی از آزادشدن ظرفیت فیدرها

۹-۸- سود مالی ناشی از بهبود ولتاژ

فصل دهم: تعیین ضریب قدرت اقتصادی خازن بر اساس خازن گذاری در شبکه توزیع

۱۰-۱-تعیین ضریب قدرت اقتصادی خازن بر اساس خازن گذاری در شبکه توزیع

۱۰-۲-فرضیات

۱۰-۳- روش محاسبه

۱۰-۴-نتایج محاسبه

۱۰-۵- نتیجه گیری

منابع