close
تبلیغات در اینترنت
شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

128 شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

مطالب مرتبط با "شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور"

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

این پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات استفاده شده می باشد.

Soft Starting of Induction Motor With Torque Control

این مقاله روش ساده ای را که بر مبنای تخمین شار استاتور برای کنترل گشتاور الکترومغناطیسی موتورهای القایی در زمان راه اندازی است را بیان می کند.

کاربرد روش کنترل گشتاور در جاهایی است که می خواهیم منحنی گشتاور در مدت زمان استارت یا استوپ ثابت نگه داشته شود.

راه اندازی موتورهای AC بوسیله نیمه رساناها رو به افزایش است و این راه اندازها در حال جایگزین شدن با روش های راه اندازی مرسوم هستند.

زیرا این راه اندازهای نرم توانایی کاهش جریان راه اندازی را دارند. تریستور اساس راه اندازهای نرم می باشد که ارزان،ساده،قابل اطمینان،و نیز فضای کمی را اشغال می کند.

بنابراین استفاده از آن راه حل مناسبی برای برطرف کردن مشکلات راه اندازی موتور القایی می باشد.

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

انواع روشهای راه اندازی:

۱- راه اندازی با مقاومت یا راکتور در استاتور

۲- راه اندازی با اتوترانسفورماتور

۳- راه اندازی ستاره-مثلث

۴- اضافه کردن مقاومت به روتور

۵- روش های راه اندازی نرم

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

امروزه لزوم استفاده از راه اندازهای نرم بیشتر احساس می شود.در زیر به ۳ روش راه اندازی نرم اشاره می کنیم و در ادامه به بررسی این روشها می پردازیم.

الف) روش شیب-ولتاژ

ب) روش کنترل جریان

ج) روش کنترل گشتاور


در این مقاله از روش کنترل گشتاور استفاده شده است که بوسیله آن ضربات گشتاور الکترومغناطیسی محدود شده و جریان خط نیز تقریبا ثابت نگه داشته می شود.

این روش اجازه می دهد که گشتاور کنترل شود و ثابت باشد،یا حتی در زمان راه اندازی و یا توقف موتور گشتاور مناسب را اعمال کرد.

روش پیشنهاد شده علاوه بر مفید بودن در کنترل جریان،اجازه می دهد که ضربات گشتاور و شتاب در انتهای راه اندازی موتور مشخص باشد.

 


شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور

شبیه سازی راه اندازی نرم موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور این پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات استفاده شده می باشد. Soft Starting of Induction Motor With Torque Control این مقاله روش ساده ای را که بر مبنای تخمین شار استاتور ...