close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرا
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرا

145 دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرافیکی

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرافیکی"

دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرافیکی

چکیده :

هدف از انجام این پروژه ، ساخت یک نمونه دستگاه است که به صورت اتوماتیک ، با گرفتن بعضی فرضیات از
کاربر ، پاسخ فرکانسی مداری که در قالب یک سیستم LTI تعریف می شود را به شکل نمودار نایکوئیست ، رسم
نماید.

این مدار خطی نامتغیر با زمان ، به صورت فیزیکی و کاملا عملی به درگاههای سیستم متصل می شود .
سیستم مورد نظر، با اعمال ورودی سینوسی که دارای دامنه و فرکانس مشخص و قابل کنترل است ، دامنه و
اختلاف فاز خروجی مربوطه را اندازه گیری می کند .

با تکرار این عمل ، یعنی ورودی دادن و اندازه گیری های خروجی در فرکانسهای مختلف ، یک جاروب فرکانسی را انجام داده ایم و می توان ادعا کرد که سیستم بدون داشتن هیچ گونه اطلاعاتی از محل صفر و قطبها ، جاروب فرکانسی را انجام داده و نمودار حاصل شده را رسم می کند.

دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرافیکی

سیستم LTIو خواص آن:

سیستم LTI خطی تغییر ناپذیر با زمان سیستمی است که هم خاصیت خطی بودن و هم خاصیت تغییر
ناپذیری با زمان را به طور توام دارا می باشند.

سیستمهای LTI از نظر عملی اهمیت بسیاری دارند چرا که :

۱- اکثر سیستمهایی را که ما با آنها سروکار داریم میتوان به صورت LTI مدل کرد

۲- ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل این سیستمها وجود دارد.

۳- تجزیه و تحلیل این سیستمها در مقایسه با سایر سیستمها ساده تر است

۴- چنانچه پاسخ یک سیستم LTI به یک سری از ورودیها معلوم باشد پاسخ این سیستم به تعداد زیادی از ورودیها را خواهیم داشت.

دانلود پروژه کارشناسی رسم نمودار نایکوئیست یک سیستم LTI بر روی LCD گرافیکی

فهرست مطالب

سیستم LTIو خواص آن

پاسخ فرکانسی و انواع آن

توصیف سخت افزار پروژه

بلوک دیاگرام کلی

آشکارساز دامنه

آشکارساز اختلاف فاز

کنترل کننده اصلی

کنترل کننده فرعی

فلوچارت نرم افزار

فیلتر پایین گذر مرتبه اول

فیلتر میانگذر مرتبه دوم

فیلتر بالاگذر مرتبه اول

فیلتر میانگذر مرتبه چهارم

مدار شیفت دهنده فاز