close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور

132 دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده"

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

در سالهای اخیر تولید برق بادی رشد چشمگیری داشته است. با توجه به اهمیت زیاد کیفیت توان تولیدی توسط توربین و از آنجا که عملکرد بهتر سیستم کنترلی، کیفیت بهتر توان تولیدی توربین را بدنبال دارد.

در سالهای اخیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی باد رشد چشمگیری داشـته اسـت. یک توربین بادی انرژی جنبشی موجود در باد را گرفته و آن را تبدیل به انرژی مکانیکی و نهایتاً انـرژی الکتریکی میکند.

 

 

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده در سالهای اخیر تولید برق بادی رشد چشمگیری داشته است. با توجه به اهمیت زیاد کیفیت توان تولیدی توسط توربین و از آنجا که عملکرد بهتر سیستم کنترلی، کیفیت بهتر توان تولیدی توربین را بدنبال ...

 

 


در میان توربین های بادی، توربین بادی مجهز به DFIG با توجه به مزایای فراوان آن بسیار مورد توجه قرار گرفته و سهم زیادی در تولید برق بادی را به خود اختصاص داده است.

دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

توربین بادی مجهز به DFIG یک توربین سرعت متغیر-زاویه گام متغیر است که عملیات کنترل در آن با دو هدف انجام میگیرد:

۱- حفظ توان نامی توربین در سرعت های باد بالاتر از سرعت باد نامی

۲- کسب حداکثر انرژی از باد در سرعتهای باد پایین تر از سرعت باد نامی

روشهای هوشمند برخوردار از قابلیتهای ارزشمند متعددی شامل: قدرت تطبیق و تعمیم بالا، سیستم رها بودن و همچنین امکان اجرای روی خط هستند و لذا استفاده از آنها در حوزه کنترل توربین های بادی قطعاً راهگشای مشکلات عدیده ی پیش رو خواهد بود.

از جمله ویژگی های برجسته کنترل کنندههای هوشمند پیشنهادی آن است که تحقق آنها بصورت روی خط بوده و لذا، در عین سادگی ساختار، از قوام قابل ملاحظهای در برابر تغییرات نقطه کار و پارامترهای سیستم برخوردارند.


دانلود پروژه کنترل هوشمند توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم پیچی شده

توربینهای بادی مجهز به ژنراتور القایی دو سو تغذیه روتور سیم پیچی شده که از نوع توربینهای سرعت متغیر-زاویه گام متغیر می باشند، به دلیل مزایایی که دارند از جمله:

۱- تولید توان در محدودهای از سرعت باد

۲- بازده مناسب

۳- عدم نیاز به بانک خازنی جهت تولید توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور و هزینه کمتر مبدل الکترونیک قدرت

به طور گستردهای به کار گرفته میشوند.