close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors

155 دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors"

دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors

فهرست

مقدمه

جدول فرم ساختمانی

مفاهیم کلی موتور پله ای

نحوه کار موتور پله ای

انواع موتور پله ای از نظر تحریک

۱- رلوکتانس متغیر

۲- آهنربای دائم

۳- هیبرید

سیم پیچی موتور های پله ای

۱- سیم پیچی تک رشته ای UNIFILAR

۲- سیم پیچی دو رشته ای BIFILAR

مشخصه های موتور های پله ای

مشخصه گشتاور –سرعت پله

مقایسه ی موتور پله ای با موتور الکترونیکی

دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors

اولین موتورهای مرحله ای در اواخر قرن نوزدهم توسط فانکوخ و موردی ودانکن بوجودامد. اما کار برد اساسی انها در دهه بیست در نیروی در یایی انگلستان و امریکا بود .

این موتور ها و موتورهای الکترونیکی فاقد عیب های موجود در موتور های اسنکرون و سنکرون و جریان دائم است. این موتور ها معمولا تا قدرت یک کیلو وات ساخته می شوند.

انواع رایج گشتاور ماکزیممNM 15 تعداد مرحله در دور ۱۰۰۰۰و زاویه مرحله تا ۰٫۰۳۶درجه می باشد .

قطبهای موتور های پله ای معمولا به صورت برجسته هستند .سیم پیچ های متمرکز روی قطب های برجسته استاتور پیچیده میشوند تا سیم پیچ های چند فازه تشکیل شود.

دانلود پروژه word موتور های پله ای stepper motors

معمولا نسبت تعداد قطب های استاتور به تعداد قطب های یا دندانه های روتور مشخص می شود. بطور مثال ۲/۶ یعنی شش قطب برجسته استاتور و دو قطب روتور .

موتور پله ای با هر تعداد فازی می تواند سیم پیچی شود اما دو سه و یا چهار فاز بیشتر مرسوم است. روتور بدون سیم پیچ از اهنربای دائم یا مواد فرو مغاطیس یا ترکیبی از ان دو است.

موتور پله ای جز گروه سیستمهای بدون جاروبک هستند این موتورها از سیستمهای تثبیت یا تنظیم موقعیت حلقه باز هستند.

مشخصه های موتور های پله ای

شرایط کار موتور های پله ای در ابتدا بر حسب فرکانس یا سرعت پالس های کنترل Fطبقه بندی می شود.

شرایط کار استاتیکی موتور

در حالت اول اگر گشتاور بار صفر باشد ما سه نقطه متعادل A,B,Oرا داریم وفاصله بین (۱۸۰-,۱۸۰)را ناحیه متعادل پایدار گوییم.

شرایط کار تک پله ای

راه اندازی تک پله ای به محدود ه ای از سرعت پالسهای کنترل اطلا ق می شود که در ان شرایط گذرای هر پله قبل از شروع پله بعدی از بین می رود.