close
تبلیغات در اینترنت
پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN

113 پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN

مطالب مرتبط با "پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN"

پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN

فرمت : Word

تعداد صفحات : ۴۲

این پروژه به همراه کد های متلب و داده های برنامه نویسی + مقالات استفاده شده ارائه می شود.

مقدمه

بسیاری از بررسی ها یک رشته بیت را با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور بیان ساختار شبکه نگاشت داده اند تا کارایی شبکه های پس انتشار خطا را بهبود بخشند.

زیرا محدودیت ها در تکنیک های جستجوی گرادیان که برای مسائل بهینه سازی غیر خطی پیچیده استفاده می شدند،اغلب کارایی متناقض و غیر قابل پیش بینی را نتیجه داده اند.

این مقاله برروی چگونگی جمع آوری و ارزیابی مجدد ماتریس های وزن bpn تمرکز دارد، در حالیکه عملگرهای الگوریتم ژنتیک در هر نسل به منظور بهینه سازی ماتریس های وزن پردازش می شوند.


پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN

در این روش over fitting، یک اشکال از bpn هاست که معمولا در طول مرحله بعد ازآموزش  شبکه عصبی با نزول خطای آموزش و افزایش خطای پیش بینی اتفاق می افتد ، قابل حذف شدن می باشد .

این مقاله هم چنین، پارامترها و توپولوژی شبکه عصبی را در جهت افزایش امکان پذیری اجرای فضای جواب برای مسائل غیرخطی پیچیده  توسعه می دهد.

مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) به طور گسترده در کاربردهای متفاوتی استفاده شده اند.

شبکه های پس انتشار خطا ، پرکاربردترین مورد استفاده در شبکه های عصبی مصنوعی،برای حل تعداد زیادی از مسائل واقعی بکار گرفته شده است.

پروژه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس از انتشار خطا BPN

در سال های اخیر بسیاری از الگوریتم های  یادگیری به طور گسترده ای به منظور آموزش شبکه های عصبی برای حل مسائل پیچیده غیر خطی طراحی شده و توسعه یافته اند.

یکی از نقص ها ی اساسی در شبکه های عصبی جاری این است که تحقیق و پژوهش وابسته به طراحی شبکه عصبی می باشد.

طراحی یک شبکه عصبی شامل انتخاب یک مجموعه بهینه از پارامتر ها ی طراحی می باشدنحقخ تا همگرایی سریع را در طول آموزش و دقت مورد نیاز را هنگام فراخوانی بدست آورد.

قسمتی از نتایج پروژه