close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه

135 دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه

مطالب مرتبط با "دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه"

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۵۰

مقدمه :

اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست .تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند.

اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید.

از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم به ارتداد سرآغاز حرکت تهاجمی اعراب مسلمان به سرزمینهای  هم جوار بود، بررسی و تحلیل آن بخصوص نقشی که نتیجه این جنگها در ایجاد وحدت در میان اعراب شبه جزیره عربستان داشت اهمیتی فراوان دارد.که متاسفانه در مطالعات تاریخی صدر اسلام مورخان معمولا از آن سرسری می گذرند.

 

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ اسلام زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه

پیشینه موضوع : در خصوص جنگهای ارتداد سوای از منابع عمومی تاریخ اسلام و برخی از کتابهای توصیفی که پیرامون این موضوع مورخان مسلمان نوشته اند . منابع متاخری نیز در این خصوص به رشته تحریر درآمده است که برخی به زبان تازی و بعضی به زبان پارسی است ، اینها عمدتا به نقل روایی رویدادها اکتفا کرده و جز چند برداشت خاص فرقه ای از حوادث، جملگی تحلیل یکسانی از چرایی حوادث ارائه نموده اند که ما آنها را در فصل " بررسی ایده های موجود در باب ارتداد" آورده ایم، ماخذ عربی موجود در دسترس ما در خصوص جنگهای ارتداد عبارتند از "  حروب الرده" از محمد احمد باشمیل[۱]؛ و " حرکه الرده "[۲] از علی العتوم؛ و " حروب الرده" از زاهیه الدجانی[۳] و نیز کتابی از محمد حسین هیکل درباره زندگی ابوبکر که در آن به جنگ های ارتداد نیز پرداخته شده است

۱ - حروب الرده، محمد احمد باشمیل ، ]بی جا[ : دارالفکر، ۱۹۷۹٫

۲- حرکه الرده ، علی العتوم، عمان: مکتبه الرساله الحدیثه، ۱۹۸۷ .

۳- حروب الرده، د . زاهیه الدجانی: بیروت: لدار الکتاب العربی ، الطبعه الاولی ۱۴۱۷ ه-۱۹۹۷ م.