close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه اﻧﻮاع ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پایان نامه اﻧﻮاع ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ

186 دانلود پروژه معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه"

دسته بندی

مهندسی برق 
فرمت فایل PDF - Word
حجم فایل 2 MB
تعداد صفحات فایل 122
قیمت 10000 تومان

 

 

دارای فایل Word می باشد

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

 

 

توان راکتیو   تنظیم کننده در سیستمهای ac توان راکتیو   هستند که به همراه خازنهای به شبکه متصل می شوند تا مدارهای مخصوص جهت فیلتر کردن را تنظیم بکنند بطوریکه در یک محدوده فرکانس صوتی، تشدید شده و بوسیله می توان اقدام به حذف ، سد کردن و یا فیلتر کردن هامونیکها و یا فرکانسهای مخابراتی نمود. توان راکتیو   تنظیم کننده هم بصورت موازی به سیستم متصل می گردند( در این حالت ولتاژ جریان بار در دو سرآن قرار می گیرد) و هم بصورت سری ( که در اینحالت جریان بار از داخل آن می گذرد).

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه

۱-۱- مقدمه

۱-۱-۱-معرفی

۱-۱-۲- با توجه به چگونگی طراحی و نصب ، توان راکتیو محدود کننده ، جریان می توانند در گروه های زیر قرار داده شوند

۱-۲-تعاریف

۱-۲-۱- جریان نامی دائمی

۱-۳- کنترانسها

فصل دوم : توان راکتیو میراکننده

۲-۱-مقدمه

۲-۱-۱-معرفی

۲-۱-۲- طراحی

۲-۲- تعاریف

۲-۲-۱-جریان دائم نامی IN

۲-۲-۲-جریان هجومی نامی

۲-۲-۳- اندوکتانس نامی

۲-۲-۴-فاکتور Q

۲-۳- مقادیر نامی

۲-۳-۱- جریان دائم نامی

۲-۳-۲-جریان هجومی نامی

۲-۴-سطح عایقی

۲-۵- افزایش دما

۲-۶-پلاک شناسایی

۲-۶-۱- اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود

۲-۷-آزمایشها

۲-۷-۱-آزمایشهای معمول

۲-۷-۲-آزمایشهای نمونه

۲-۸-تلرانسلها

فصل سوم : توان راکتیو تنظیم کننده ( جهت فیلتر کردن)

۳-۱- مقدمه

۳-۱-۱- معرفی

۳-۱-۲-طراحی

۳-۲-تعاریف

۳-۲-۱-جریان نامی با فرکانس سیستم IN

۳-۲-۲-ولتاژ نامی با فرکانس سیستم

۳-۲-۳-جریان نامی با فرکانس تنظیم IA

۳-۲-۴-ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA

۳-۲-۵-فرکانس تنظیم نامی fA

۳-۲-۶-اندوکتانس نامی LA

۳-۲-۷-فاکتور Q نامی QA

۳-۲-۸-جریان کوتاه مدت نامی IKN

۳-۳- مقادیر نامی

۳-۳-۱-مقادیر ولتاژ و جریان نامی

۳-۳-۲-جریان کوتاه مدت نامی

۳-۳-۳-فاکتور Q نامی

۳-۳-۴-ضعیف ولتاژ و جریان

۳-۳-۵-سطح عایقی

۳-۴-پلاک شناسایی

۳-۴-۱-اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود

۳-۵-آزمایشها

۳-۵-۱-اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است

۳-۵-۲- آزمایشهای معمول

۳-۵-۳- آزمایشهای نمونه

۳-۵-۴-اندازه گیری اندوکتانس

۳-۵-۵- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

۳-۵-۶- اندازه گیری فاکتور Q

۳-۵-۷-اندازه گیری تلفات

۳-۵-۸- تعیین نحوه افزایش دما

۳-۶- تلرانس

فصل چهارم: ترانسفورمر زمین کننده (متصل کننده نوترها در سیستم)

۴-۱-مقدمه

۴-۱-۱- معرفی

۴-۱-۲-طراحی

۴-۲- تعاریف

۴-۲-۱-سیم پیچ اصلی

۴-۲-۲- ولتاژ نامی

۴-۲-۳- جریان زمین نامی

۴-۲-۵-امپدانس توالی صفر Z0 ( برای ترانسفورمر یا ترانسفورماتور )

۴-۳-مقادیر نامی

۴-۳-۱-ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی

۴-۳-۲-جریان زمین نامی

۴-۳-۳-امپدانس توالی صفر نامی

فصل پنجم: توان راکتیو خازن گذاری شده قوس

۵-۱- مقدمه

۵-۱-۱- معرفی

۵-۲- تعاریف

فصل ششم: مشخصات فنی ترانسفورماتور

۶-۱-مقدمه

۶-۱-۱-معرفی

ضمایم

منابع