close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

238 دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت"

دسته بندی

مهندسی برق 
فرمت فایل PDF - Word
حجم فایل 4.564 MB
تعداد صفحات فایل 225
قیمت 15000 تومان

 

 

دارای فایل Word می باشد

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

 

 

مفهوم اتوماسیون، مفهوم جدیدی نیست. بحث اتوماسیون در جنبه‌های مختلف زندگی بشر وارد شده و ریشه آن به ابتدای دوران انقلاب صنعتی بر می‌گردد. در واقع با اختراع ماشین بخار، ورود سیستم‌های اتوماتیک که بتوانند وظایف مختلفی را در سطوح گوناگون زندگی بر عهده گیرند، آغاز شد.سیستم‌های مختلف ماشینی در زمینه‌های اداری و صنعتین نمونه هایی از اتوماتکی شدن محسوب می‌شوند، اما با گذشت زمان و افزایش و گستردگی این شبکه‌های مختلف ماشینی با سطوح تکنولوژیکی متفاوت سبب شد تا توجه بهره برداران، به سوی سیستم‌هایی برای کنترل و بهره‌برداری از این شبکه‌های ماشینی معطوف شود. این سیستم‌های کنترلی و نظارتی در واقع با هدف کاهش خطای انسانی و بالابردن سرعت کنترل سیستم‌های مختلف بوجود آمده و روز به روز پیشرفت کردند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیاتی در مورد اتوماسیون

۱-۱-انواع سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع(Distribution Monitoring)

۱-۱-۱-سیستم جمع ‌آوری اطلاعات و کنترل نظارتی توزیع(Distribution SCADA)

۱-۱-۲-سیستم جمع ‌آوری اطلاعات و کنترل خودکار توزیع (سیستم اتوماسیون توزیع)(Distribution Automation sysytem- DAS)

۱-۲-سیستم‌های اتوماسیون توزیع هوشمند

۱-۳-اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

۱-۳-۱-اتوماسیون پست

۱-۳-۲-اتوماسیون فیدر

۱-۳-۳-اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌ کنندگان

۱-۳-۴-انتخاب وظایف مورد نظر برای سیستم اتوماسیون شبکه توزیع

۱-۳-۵-وظایف مناسب در اتوماسیون پست

۱-۳-۶-وظایف مناسب در اتوماسیون فیدر

۱-۳-۷-وظایف مناسب در اتوماسیون مصرف‌کننده‌ها

۱-۳-۸-کنترل بار و مدیریت مصرف(Load Control and Demand side Management- DSM)

۱-۳-۹-کنترل ولتاژ و توان راکتیو

۱-۳-۱۰-حفاظت سیستم

۱-۴-اتوماسیون در سطح پست

۱-۴-۱-الویت بندی پست

۱-۴-۲-اتوماسیون در سطح فیدر

۱-۴-۳-اتوماسیون در سطح مشترکین

۱-۵-اتوماسیون و خاموشی (بی‌برق)

۱-۶-اتوماسیون و تلفات

۱-۶-۱-تلفات ناشی از مسائل فنی

۱-۶-۲-تلفات ناشی از مسائل مدیریتی

۱-۷-اتوماسیون و انرژی توزیع نشده

۱-۸-اتوماسیون و قابلیت اطمینان

۱-۹-اتوماسیون و اقتصاد

۱-۹-۱-کاهش هزینه ‌های بهره ‌برداری و نگهداری(Q&M)

۱-۹-۲-کاهش هزینه ‌های ناشی از صرفه ‌جوئی مصرف‌ کننده‌ها

فصل دوم : سیستم جمع آوری پردازش و انتقال اطلاعات

فصل سوم : نیازهای یک پست زمینی جهت اجرای طرح ‌های مانیتورینگ و کنترل از راه دور

۳-۱-نیازهای کابینتtelecontrol

۳-۱-۱-پایانه دور دست(RTU)

فصل چهارم : ساختار و مشخصات اجزاRTU

۴-۱-واحد پردازنده(CPU and memory)

۴-۲-واحدL/O interface

۴-۳-واحد واسط مخابراتی(communication interace unit) CIU

۴-۴-کابینت

۴-۵-باتری

۴-۶-واحد کنترل توان و شارژر باتری

۴-۷-مدار منطقی کنترل

۴-۸-ترمینال ریلی جهت اینترفیس

۴-۹-پانل کنترل محلی

۴-۱۰-Fault indicator

۴-۱۱-مبدل جریان(current transducer)

۴-۱۲-مبدل ولتاژ(voltage transducer)

۴-۱۳-تجهیزات مخابراتی

۴-۱۴-تست کابینت

فصل پنجم : شبکه اتوماسیون توزیع

فصل ششم :   RTUCAN

۶-۱-مشخصات فنی

فصل هفتم : مخابرات اتوماسیون

۷-۱-مقدمه

۷-۲-مخابرات دیجیتال

۷-۲-۱-عناصر یک سیستم مخابراتی دیجیتال

فصل هشتم : ضرورت مدولاسیون

۸-۱-مدولاسیون برای تسهیل در انتشار

۸-۲-مدولاسیون به منظور تسهیم

۸-۲-۱-جبران کمبود تجهیزات

۸-۲-۲-تخصیص فرکانس

۸-۲-۳-کاهش نویز و تداخل

۸-۳-انواع مدولاسیون

۸-۳-۱-سیگنال‌ حامل(carrier signal)

۸-۳-۲-مدولاسیون(amplitude shift keying) ASK

۸-۳-۳-مدولاسیون(phase shift keying) PSK

۸-۳-۴-مدولاسیون(frequency shift keying) FSK

۸-۳-۵-مدولاسیون(pulse coding modulation) PCM

۸-۳-۶-هم‌ زمانی(synchronization)

۸-۳-۷-مدولاسیونQPSK

۸-۳-۸-مدولاسیونOQPSK

۸-۳-۹-مدولاسیونMSK

۸-۳-۱۰-مدولاسیونGMSK

۸-۴-کد کننده و دکدکننده منبع

۸-۵-کدهای کنترل خطا

۸-۵-۱-انواع کدها

۸-۶-مودم رادیوییUHF،NRM- 400

فصل نهم : روش‌ های مخابراتی

۹-۱-سیستم‌های رادیویی

۹-۲-مایکرویو

۹-۳-رادیوهایVHFوUHF

۹-۴-سیستم رادیو بسته‌ای(packet radio system)

۹-۵-سیستم‌های رادیویی سلولی

۹-۶-مودم رادیویی

۹-۷-مختصری در مورد تکنولوژیspread spectrum

۹-۷-۱-روش‌های رادیویی مرسوم

۹-۷-۲-روش رادیوییspread spectrum

۹-۷-۳-روش های تکنیکspread spectrum

۹-۷-۴-فواید روشspread spectrum

فصل دهم : نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و امکانات سیستم‌های رادیویی

۱۰-۱- (very small aperture terminal) VSAT

۱۰-۱-۱- باندهای فرکانسیVSAT

۱۰-۱-۲- کاربردهایVSAT

۱۰-۱-۳- مشخصات ایستگاه‌هایVSAT

۱۰-۱-۴- نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و امکاناتVSAT

۱۰-۲- (distribution line carrier) DLC

۱۰-۲-۱- اجزاء سیستم مخابراتیDLC

۱۰-۲-۲- نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و سیستمDLC

فصل یازدهم : امکانات شرکت مخابرات ایران

۱۱-۱-شبکه تلفن عمومی

۱۱-۲-شبکه داده(X.25)

۱۱-۳-کابل مخابراتی

۱۱-۴-مخابرات فیبر نوری

۱۱-۴-۱-رابط‌ها و جوش‌ها

۱۱-۴-۲-تلفات خمش

فصل دوازدهم : مزایا و معایب روش‌های مختلف مخابراتی

۱۲-۱-VSAT

۱۲-۱-۱-مزایا

۱۲-۱-۲-معایب

۱۲-۲- DLC

۱۲-۲-۱-مزایا

۱۲-۲-۲-معایب

۱۲-۳-سیستم‌های رادیویی

۱۲-۳-۱-مزایا

۱۲-۳-۲-معایب

۱۲-۴-کانال‌های اجاره‌ای از شرکت مخابرات

۱۲-۴-۱-مزایا

۱۲-۴-۲-معایب

۱۲-۵-فیبر نوری

۱۲-۵-۱-مزایا

۱۲-۵-۲-معایب

۱۲-۶-کابل مخابراتی

۱۲-۶-۱-مزایا

۱۲-۶-۲-معایب

۱۲-۷-نمونه‌هایی از شبکه‌های مخابراتی اتوماسیون توزیع

فصل سیزدهم : بررسی اتوماسیون در دیگرکشورها

۱۳-۱-پروژه اتوماسیون توزیع درکشور هند

۱۳-۱-۱-کنترل بار

۱۳-۱-۲-اتوماسیون پست

۱۳-۱-۳-اتوماسیون فیدر

۱۳-۲-سیستم اتوماسیون توزیع درکشور سنگاپور

۱۳-۲-۱-وظایف سیستم اسکادا

۱۳-۲-۲-طرح توسعه سیستمSCADAاولیه

۱۳-۳-اتوماسیون توزیع درکشورکره جنوبی

۱۳-۳-۱-وظایف مورد استفاده در سیستمKODAS

۱۳-۳-۲-مروری بر اجزاء تشکیل ‌دهنده سیستمKODAS

۱۳-۳-۳-سیستم کنترل‌ کننده مرکزی(CCS)Central Control System

۱۳-۳-۴-پردازشگر‌های اولیه(FEP)Front end processor

۱۳-۴-پروژه سیستم اتوماسیون توزیع مقیاس بزرگ آمریکا

۱۳-۴-۱-مرکز کنترل سیستم اتوماسیون توزیع

۱۳-۴-۲-آرایش فیدرها و مجزا سازی(FDS)Feader Deployment and Sectionalizing

۱۳-۴-۳-حفاظت

۱۳-۴-۴-SCADA

۱۳-۴-۵-کنترل بار

۱۳-۵-سیستم اتوماسیون توزیع در ژاپن

۱۳-۵-۱-اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

۱۳-۵-۲-پایانه‌ های دور دستRTU

۱۳-۶-اتوماسیون توزیع درکشورکانادا

۱۳-۶-۱-اهداف استفاده از اتوماسیون توزیع

۱۳-۶-۲-کنترل بهینهVAR

۱۳-۶-۳-کنترل بار/ ولتاژ/ توان راکتیو در شرایط اضطراری

منابع